Missie & visie van de club

Algemeen doel

Bestaansreden/ Algemeen doel van de club:

 • De missie van onze voetbalclub bestaat erin om jongeren en jong-volwassenen zowel op gevorderd als op recreatief niveau, zo optimaal mogelijk te laten sporten. Hierbij ligt de nadruk op:
 • het aanbieden van pedagogisch verantwoorde begeleiding en opleiding door gekwalificeerde trainers, die hiervoor een aangepaste opleiding hebben genoten
 • het nastreven bij elk lid van een fatsoenlijk gedrag met respect voor de hoogste normen en waarden, op en naast het veld
 • het werken met jongeren en jong-volwassenen, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid en gelijk welke handicap of kwaliteit
 • het creëren en in stand houden van een “Munsterse identiteit” zodat leden en supporters zich thuis voelen
 • en vooral een club creëren waar de leden met plezier gaan voetballen en ondertussen hun lichamelijke conditie op peil houden.

 “Mens sana in corpore sano”  (een gezonde geest in een gezond lichaam)

Korte termijn doelstellingen: (0-3jaar)

 • Elk jaar minstens één U6 ploegje garanderen.
 • Zorgen dat de uitstroom (migratie naar andere ploeg, stoppen) niet verder gaat dan 5% per jaar.
 • Perfecte uitvoering van het jeugdopleidingsplan door de jeugdtrainers, in samenspraak met de trainers van de senioren en de jeugdcoördinator, om te komen tot consistente trainingen, over al de ploegen heen, zodat een optimale doorstroming naar de seniorenelftallen mogelijk wordt/blijft.
 • Het op punt stellen van een efficiënt scoutingorgaan (intern en extern)
 • Een sfeer creëren van een club waar het aangenaam sporten is en waar het aangenaam toeven is voor ouders en supporters.

Lange termijn doelstellingen: (5jaar-….)

 • Komen tot een verregaande samenwerking met één of meerdere voetbalclubs uit de omgeving, zodat we op termijn voor elke leeftijdscategorie gewestelijke en provinciale ploegen kunnen aanbieden, dus zowel competitief als recreatief niveau.
 • Komen tot een uitgebreide ploeg van bestuursleden en vrijwilligers, zodat we onze accommodatie optimaal kunnen aanbieden aan onze spelers en trainers.
 • Komen tot een financieel gezonde situatie, waardoor we klaar zijn voor eventuele financiële tegenvallers.
 • Een volwaardige tweede provincialer te worden in de regio met voornamelijk eigen jeugd.
 • Voortrekkersrol opnemen om een optimale samenwerking te bekomen tussen de verschillende voetbalclubs in Groot-Bilzen. Dit zal nodig zijn, want de “concurrentie” met andere sporten wordt elk jaar zwaarder.

Rol en bijdrage van de jeugdopleiding tot de verwezenlijking van het algemene doel van de club

Het aanbieden van pedagogisch verantwoorde begeleiding en opleiding door gekwalificeerde trainers, die hiervoor een aangepaste opleiding hebben genoten.

 • De jeugdopleiding in onze club streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek als ook op mentaal vlak een degelijke voetbalopleiding aan te bieden.
 • We werken zoveel mogelijk met eigen trainers (oud-voetballers, ouders van jeugdspelers,…). We stimuleren deze mensen en geven hen de kans een opleiding te volgen bij VTS. Hierdoor willen wij de jongeren de best mogelijke opleiding geven aangepast aan hun en onze mogelijkheden.

Het nastreven bij elk lid van een fatsoenlijk gedrag met respect voor de hoogste normen en waarden, op en naast het veld

 • Ongepast en afwijkend gedrag (discriminatie, onbeleefdheid, brutaliteit,…) wordt niet getolereerd. Spelers, die hiertegen zondigen, worden op een gepaste, pedagogisch verantwoorde manier bijgestuurd.
 • De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan de ethische en opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen.
 • Anderzijds willen we onze jongeren leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding.

Het werken met jongeren, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid en gelijk welke handicap of kwaliteit

 • Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen niet van elke jongere een topvoetballer maken maar we kunnen wel proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Evenveel speelkansen voor iedereen bij de recreatieve teams. Pas op het moment dat ploegen in competitie gaan spelen, wordt deze regel minder strikt toegepast. Maar in de jeugdploegen zal elke speler minstens 50% van de match spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.
 • Het democratisch laag houden van de lidgelden om zo de toetredingsdrempel te verlagen, ook voor jongeren uit een achtergesteld milieu.
 • Indien de handicap het toelaat, zijn ook mindervalide voetballertjes welkom in onze club.
 • Alle voorzieningen zijn aanwezig om meisjes toe te laten in de jeugdploegen (aparte kleedkamer, douches,…). Enkele meisjes zijn ook reeds lid (bij U6, U8, U11 en U15).

Het creëren en in stand houden van een “Munsterse identiteit” zodat leden en supporters zich thuis voelen

 • We willen jongeren van Munsterbilzen en omgeving de kans geven om samen met vrienden te voetballen in optimale omstandigheden.
 • We streven ernaar zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorgroeien naar de eerste ploeg. Dit proberen we te bereiken door uniforme trainingen van hoog niveau aan te bieden in elke categorie en door talentvolle jongeren te laten doorgroeien naar een hogere categorie, indien dit praktisch haalbaar is.
 • Vanaf het moment dat er in competitie wordt gespeeld, streven we naar zo sterk mogelijke prestaties. Dit stimuleert het samenhorigheidsgevoel bij spelers en supporters.
 • Jaarlijks worden heel wat evenementen georganiseerd om de jeugdwerking te ondersteunen, maar ook om de band tussen onze club en de bredere Munsterse bevolking in stand te houden. We streven naar een goede kwaliteit van deze evenementen omdat het een weerspiegeling is van de kwaliteiten en professionaliteit van onze club. We trachten hiervoor zoveel mogelijk te werken met ouders en andere vrijwilligers.

Een club creëren waar de leden met plezier gaan voetballen en ondertussen hun lichamelijke conditie op peil houden.

 • Spelplezier is het hoofdobjectief voor onze jeugdspelers. Zonder spelplezier houdt zelfs een zeer getalenteerde jongere het niet vol. Daarom trachten we steeds de teamgeest te stimuleren en trainingen aan te bieden waarin er ook plaats is voor spel.
 • Op gezette tijdstippen worden er per ploeg activiteiten georganiseerd (etentjes, uitstappen,…) om ook buiten het voetbal samenhorigheid en vriendschap te stimuleren.
 • De wekelijkse trainingen en wedstrijden zorgen ervoor dat onze spelertjes kunnen genieten van voldoende lichamelijke beweging en gezonde buitenlucht. Dat alleen al biedt een enorme meerwaarde aan onze jeugd, aangezien de meeste jongeren tegenwoordig vaker voor hun computer zitten dan buiten te spelen.
 • Het is aangenamer voetballen in een accommodatie van goede kwaliteit (pleinen, kleedkamers, douches, materiaal,…). Vanaf dit seizoen spelen we op een nieuwe locatie met nieuwe pleinen en kantine: optimale omstandigheden voor onze voetballende jeugd.