Reglementen

Huishoudelijk reglement KSK Munsterbilzen

In geval van tekortkomingen bij een van de bovenstaande punten zal door het bestuur, in samenspraak met de sportieve verantwoordelijke, een aangepaste sanctie opgelegd worden.

 1. De sportieve verantwoordelijkheid van de voetbalopleiding bij de jeugd staat onder de leiding van de sportieve verantwoordelijke, coördinator, trainers en jeugdbestuur.
 2. Inmenging van ouders, familie of supporters in het sportieve beleid van de jeugd wordt NIET geduld. Bij eventuele problemen dient men contact op te nemen met de jeugdcoördinator.
 3. Onze Spelers betonen volledige inzet en concentratie bij de training, wedstrijdbespreking, opwarming en de wedstrijd zelf.
 4. Het lidgeld dient betaald te worden via overschrijving bij het begin van het seizoen, gelieve dit tijdig te betalen ten laatste voor 31 augustus.
 5. De spelers moeten bij de wedstrijden één uur voor het geplande aanvangsuur in volledige trainingsuitrusting (trainingspak en voetbaltas met het clublogo) in de kleedkamer aanwezig zijn, zodat zij samen met hun trainer, na het omkleden, in groep naar het opwarmingsplein kunnen vertrekken.
 6. Op het einde van de training verlaten de spelers het oefenplein niet, vooraleer de trainer daar de toestemming voor geeft.
 7. Voetbalschoenen worden na het verlaten van de terreinen buiten gereinigd en NIET in de kleedkamer of onder de douche.
 8. Elke training of wedstrijd worden er door de trainer verantwoordelijken aangeduid die er voor zorgen dat beide kleedkamers bij verlaten zuiver achtergelaten worden.
 9. Na het verlaten van de oefenpleinen of wedstrijdplein wordt het plein proper achtergelaten dwz geen plastic flessen, plakband of papieren rond het plein of in de dug-out.
 10. De spelers dragen zorg voor hun voetbaluitrusting. Daaronder verstaan wij: gepoetste voetbalschoenen, verzorgde kledij, aangepaste studs, beenbeschermers en wasgerief.
 11. Het nemen van een douche na de wedstrijd is VERPLICHT vanaf de duiveltjes.
 12. Het dragen van scheenbeschermers is VERPLICHT op trainingen en wedstrijden
 13. Bij een afwezigheid voor een training of een wedstrijd, verwittigd de speler of zijn ouders tijdig de trainer en/of de afgevaardigde.
 14. Fair Play is het motto van onze club. De spelers mogen de naam KSK Munsterbilzen niet in diskrediet brengen door onbehoorlijk en/of onsportief gedrag.
 15. Vanaf de categorie miniemen zijn de spelers verplicht een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, reispas en bondskaartje) voor te leggen voor een officiële wedstrijd.
 16. Elke spelerkrijgt minimaal 50% speelgelegenheid tijdens de wedstrijden. Vanaf U17 mag een trainer afwijken van deze regel in het belang van het resultaat. Lees hieromtrent ook de file op de website “speelgelegenheid”.
 17. Het is voor een speler van onze club niet toegelaten, zonder schriftelijke toestemming, aan te treden op trainingen en/of wedstrijden van een andere club. Bij niet naleving van deze regel kan een schorsing opgelegd worden voor de eerstvolgende wedstrijd van het eigen elftal.
 18. Wanner een speler zich schuldig maakt aan voetbalgeweld en/of hooliganisme wordt hij/zij onmiddellijk door het bestuur voor onbepaalde tijd geschorst of ontslagen uit de club.
 19. Opzettelijke schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door een spelend lid van de club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden en hij/zij zal zich bij het bestuur moeten verantwoorden welke dan de gepaste maatregelen (lees straf) zal nemen.
 20. Diefstal of drugsgebruik hebben een onmiddellijk ontslag uit de club tot gevolg
 21. Het gebruik van alcoholische dranken en/of rookwaren in de kleedkamer zijn verboden.
 22. Het dragen van oorbellen, piercings en andere juwelen zijn verboden tijdens trainingen en wedstrijden.
 23. Het gebruik van gsm, ipod, mp3 etc tijdens trainingen of wedstrijden is verboden.
 24. Waardevolle voorwerpen worden afgegeven aan de afgevaardigde of trainer bij trainingen of wedstrijden. Men laat dus nooit geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De club of bestuur kan dus ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
 25. De voertaal in onze club is onder alle omstandigheden het Nederlands.
 26. Iedere speler moet in de mate van het mogelijke zelf zorgen voor vervoer heen en terug bij uitwedstrijden. Als hij/zij geen vervoer heeft kan op voorhand aan een medespeler en/of begeleider gevraagd worden mee te mogen rijden.
 27. Spelers geven een hand aan bestuursleden, trainers medewerkers bij de begroeting.
 28. Indien de speler aangesproken wordt door een andere club of de provinciale selectie dan zal deze speler het bestuur hiervan op de hoogste brengen. Indien dit niet gebeurd dan heeft KSKM het recht om de speler disciplinair te schorsen.
 29. Bij wateroverlast is het gebruik van het C-Plein tijdens trainingen en/of wedstrijden uitgesloten.
 30. Na de wedstrijd verzamelen de spelers in clubtenue in de kantine om samen met trainer en afgevaardigde een consumptie te nuttigen.
 31. Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij in de desbetreffende wasmand gestoken.
 32. Debutantjes, duiveltjes en pre-miniemen zijn de door de KBVB verplicht om vaste studs te gebruiken
 33. Elke opgelopen kwetsuur dient gemeld te worden bij de trainer. Indien nodig wordt binnen de 48 uur een aangifte formulier ingevuld. Bij laattijdige aangifte (na 14 dagen) vervalt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.
 34. Respecteer de neutrale zone !!
 1. De sportieve verantwoordelijkheid van de voetvalopleiding bij de jeugd staat onder de leiding van de sportieve verantwoordelijke, coördinator, trainers en bestuur.
 2. Inmenging van ouders, familie of supporters in het sportieve beleid van de jeugd wordt NIET geduld. Bij eventuele problemen dient men contact op te nemen met de jeugdcoördinator.
 3. Onze spelers betonen volledige inzet en concentratie bij de training, wedstrijdbespreking, opwarming en de wedstrijd zelf.
 4. Het lidgeld dient betaald te worden via overschrijving bij het begin van het seizoen, gelieve dit tijdig te betalen ten laatste voor 31 augustus.
 5. De spelers moeten bij de wedstrijd in volledige trainingsuitrusting (trainingspak en voetbaltas met het clublogo ) op tijd in de kleedkamer aanwezig zijn, zodat zij samen met hun trainer, na het omkleden, in groep naar het opwarmingsplein kunnen trekken.
 6. Op het einde van de training verlaten de spelers het oefenplein niet, vooraleer de trainer daar de toestemming voor geeft.
 7. Voetbalschoenen worden na het verlaten van de terreinen buiten gereinigd en NIET in de kleedkamer of onder de douche.
 8. Elke training of wedstrijd worden er door de trainer verantwoordelijken aangeduid die er voor zorgen dat beide kleedkamers bij verlaten zuiver achtergelaten worden.
 9. Na het verlaten van de oefenpleinen of wedstrijdplein wordt het plein proper achtergelaten d.w.z. geen plastic flessen, plakband of papier rond het plein of in de dug-out
 10. De spelers dragen zorg voor hun voetbaluitrusting. Daaronder verstaan wij: gepoetste voetbalschoenen, verzorgde kledij, aangepaste studs, beenbeschermers en wasgerief.
 11. Het nemen van een douche na de wedstrijd is VERPLICHT vanaf de duiveltjes.
 12. Het dragen van scheenbeschermers is VERPLICHT op training en wedstrijden.
 13. Bij een afwezigheid voor een training of een wedstrijd, verwittigd de speler of zijn ouders tijdig de trainer en/of de afgevaardigde.
 14. FAIR PLAY is het motto van onze club. De spelers mogen de naam SK Munsterbilzen niet in diskrediet brengen door onbehoorlijk en/of onsportief gedrag.
 15. Vanaf de categorie miniemen zijn de spelers verplicht een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, reispas en bondskaartje) voor te leggen voor een officiële wedstrijd.
 16. Het is voor een speler van onze club niet toegelaten, zonder schriftelijke toestemming, aan te treden op training en/of wedstrijden van een andere club. Bij niet naleving van deze regel kan een schorsing opgelegd worden voor de eerstvolgende wedstrijd van het eigen elftal
 17. Wanneer een speler zich schuldig maakt aan voetbalgeweld en/of hooliganisme wordt hij/of zij onmiddellijk door het bestuur voor onbepaalde tijd geschorst of ontslagen uit de club.
 18. Opzettelijke schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door een spelend lid van de club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden en hij/zij zal zich bij het bestuur moeten verantwoorden welke dan de gepaste maatregel (lees straf) zal nemen.
 19. Diefstal of drugsgebruik hebben een onmiddellijk ontslag uit de club tot gevolg.
 20. Het gebruik van alcoholische dranken en/of rookwaren in de kleedkamer zijn verboden.
 21. Het dragen van oorbellen, piercings en andere juwelen zijn verboden tijdens trainingen en wedstrijden.
 22. Het gebruik van gsm, mp3 etc. tijdens trainingen of wedstrijden is verboden.
 23. Waardevolle voorwerpen worden afgegeven aan de afgevaardigde of trainer bij trainingen of wedstrijden. Men laat dus nooit waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De club of bestuur kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
 24. De voertaal in onze club is onder alle omstandigheden het Nederlands.
 25. Spelers geven een hand aan bestuursleden, trainers en medewerkers bij de begroeting.
 26. Indien de speler aangesproken wordt door een andere club of de provinciale selectie dan zal deze speler het bestuur hiervan op de hoogte brengen. Indien dit niet gebeurd dan heeft SK Munsterbilzen het recht om de speler disciplinair te schorsen.
 27. Na de wedstrijd verzamelen de spelers in CLUBTENUE in de kantine om samen met trainer en afgevaardigde een consumptie te nuttigen.
 28. Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij, met logo naar buiten, in de desbetreffende wasmand gestoken.
 29. Debutantjes, duiveltjes en pre-miniemen zijn de door de KBVB verplicht om vaste studs te gebruiken.
 30. Elke opgelopen kwetsuur dient gemeld te worden bij de trainer. Indien nodig wordt binnen de 48 uur een aangifte formulier ingevuld (te verkrijgen bij trainer of TVJO). Bij laattijdige aangifte (na 10 dagen) vervalt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.
  Hervatting van de trainingen of/en wedstrijden kan pas na genezing verklaring door dokter.
 31. Respecteer de neutrale zone !!!
 1. Alle trainers zijn verplicht de trainersvergaderingen met het bestuur bij te wonen.
 2. De trainer, in samenspraak met de jeugdcoördinator, is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg. Wij rekenen alleszins wel op een objectieve selectieprocedure.
 3. Wij staan er bovendien op dat trainers optimaal gebruik maken van de wisselmogelijkheden.
 4. De trainers kijken erop toe dat de spelers het huishoudelijk reglement naleven.
 5. Trainers worden geacht zich van tijdrovende en nutteloze discussies te onthouden.
 6. Een trainer die belet is meldt dit steeds aan de jeugdcoördinator en vraagt aan een collegatrainer om hem te vervangen. Indien dit niet mogelijk is wordt van de trainer verwacht alle spelers persoonlijk te verwittigen.
 7. Een trainer mag steeds vriendenwedstrijden afsluiten, maar om misverstanden te vermijden, neemt men steeds contact op met de jeugdcoördinator. Zeker indien deze vriendenwedstrijden thuis gespeeld worden. (kantinepersoneel, aanvraag bij KBVB, terrein etc. )
 8. Indien er binnen de week twee wedstrijden plaats vinden, competitiematch en vriendenwedstrijd, dient men eenmaal zelf de kleren te wassen.
 9. De trainer volgt nauwgezet de individuele evolutie van zijn spelers op.
 10. De trainers houden ook een aanwezigheidslijst bij voor trainingen.
 11. De vergoedingen gebeuren door de voorzitter van het bestuur via overschrijving.
 12. Het is belangrijk dat trainers en afgevaardigde één team vormen. Zo kunnen onderlinge afspraken vaak ook problemen voorkomen.
 13. Probeer een reserve afgevaardigde te hebben in geval van.
 14. Tijdens de training en/of wedstrijden dienen de kleedkamers en het scheidsrechterlokaal gesloten te worden.
 15. Na de training en/of wedstrijd dient de trainer erop te zien dat de kleedkamers gepoetst worden, de lichten gedoofd en de verwarming uit staat.
 16. Nieuwe spelers moet men steeds alle gegevens laten invullen op de voorziene fiche, deze moet doorgegeven worden aan de secretaris.
 17. Meehelpen met de activiteiten, die door het bestuur georganiseerd worden, is wenselijk.
 18. Bij wateroverlast wordt er niet getraind op het C-plein.

Een afgevaardigde is de rechterhand van de trainer en doet (of helpt bij) alle taken voor zijn ploeg, ZONDER zich te bemoeien met het tactische en sportieve gedeelte (behalve indien gevraagd door de trainer). Een afgevaardigde en een trainer zijn één team. Onderlinge afspraken zijn noodzakelijk. Eventuele meningsverschillen worden altijd discreet besproken. Een afgevaardigde…

 • zorgt voor het meenemen en controleren van de wedstrijduitrusting en het melden van eventuele tekortkomingen. Ook is hij ervoor
  verantwoordelijk dat de vuile was ordelijk en rechtsom in de mand terecht komt.
 • zorgt ervoor dat de cornervlaggen en doelen geplaatst worden indien nodig. Doelen moeten ten allen tijden verankerd zijn, ook bij
  uitwedstrijden.
 • zorgt voor de opvang van de scheidsrechter (bij thuismatchen) tijdens zijn volledige aanwezigheid (voor, tijdens en na de match) +
  het aanbieden van een drankje.
 • zorgt voor de betaling van de scheidsrechter voor de wedstrijd begint.
 • voorziet beide ploegen van drank (voor gebruik tijdens de rust).
 • blijft tijdens de wedstrijd in de neutrale zone, indien er een officiële scheidsrechter is aangeduid.
 • vult persoonlijk het wedstrijdblad in en controleert dit na de wedstrijd vooraleer te tekenen voor akkoord.
  Richtlijnen voor ploegafgevaardigden.
 • zorgt ervoor dat het inkomgeld wordt opgehaald.
 • zorgt ervoor dat alle spelers na de wedstrijd samen in de kantine verzamelen om een consumptie te nuttigen.
 • zorgt ervoor dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten (zowel uit als thuis). Bij thuiswedstrijden dienen de gebruikte kleedkamers gedweild te worden (eigen, tegenstander, scheidsrechter en eventuele meisjeskleedkamer en gang).
 • reageert bij eventuele klachten van ouders en probeert die op te lossen. Kan hierbij altijd rekenen op de hulp van de trainer, jeugdcoördinator en/of communicatieverantwoordelijke.
 • staat erop dat zijn ploeg zich ten alle tijden sportief en gedisciplineerd gedraagt. (ook na een verliesmatch)
 • zorgt ervoor dat elke speler van de ploeg zijn wedstrijdtraining draagt. (voor en na de match)
 • ziet erop toe dat iedereen vanaf november in lange broek traint.(samen met de trainer)

Deze richtlijnen dienen als leidraad. Bij het merendeel van deze taken kan de afgevaardigde de hulp vragen van spelers, trainer, ouders, grootouders, sympathisanten, enz. Maar hij blijft wel alles opvolgen zodat alle taken (juist) uitgevoerd worden. Kortom: een afgevaardigde gedraagt zich als een goede huisvader en zorgt dat zijn ploeg zorgeloos en met plezier kan voetballen. Hij is tegelijkertijd ook het uithangbord van de club en draagt de clubwaarden dan ook hoog in het vaandel.

Gouden tips voor ouders langs de lijn

 1. Plezier gaat voor presteren! In plaats van “Heb je gewonnen?”kun je ook vragen “Was het plezant?” of “Hoe was het?” Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je dat plezier voorop staat.
 2. Moedig aan, maar coach niet mee! Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Een coach maakt afspraken met het team en die kunnen totaal anders zijn dan wat je roept.
 3. Moedig alle kinderen aan! Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Alle kinderen aanmoedigen is leuker voor iedereen.
 4. Geef zelf het goede voorbeeld! Hou je mond tegen de scheidsrechter. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dat hoort bij sport, respecteer dat. Dan leren de kinderen ook respect hebben voor de wedstrijdleiding.
 5. Laat je kind zijn sport zelf beleven! Probeer niet je eigen ambities op je kind te projecteren. Je kind moet zelf bepalen hoe hoog het wil sporten. Pas dan beleeft het echt plezier aan zijn sport.

Principe: IEDEREEN VOETBAL!!!

 • U-7 / U-9 : speelt iedereen evenveel.
 • U-10 / U-13 : speeltijd niet afmeten. Wel zorgen dat elk kind minstens 50% voetbal speelt.
 • U-15 / U-17 Verplichte vervanging na time-out (11v11) + maximale bankbezetting indien er geen gekwetsten zijn!!!
 • U-21 : spelen voor een resultaat (vrij wisselen)

Keepers

 • U-7/ U-9 indien geen keeper, beurtrol
 • U-10/ U-17 indien 2 keepers, beurtrol

Er word ook rekening gehouden met:

 • discipline
 • werkkracht
 • inzet
 • tegenstrever ( minder kwalitatieve voetballer laten we meer spelen tegen mindere tegenstrever)

 

bestuur

TVJO

Trainers