Kantine kapelhof

Informatie en reservaties

Gebruiksreglement kantine “Kapelhof” met verplichte afname van dranken

Prijzen verhuur kantine :

 • alle interne vergaderingen, alle activiteiten jeugdploegen, voorwaarden overeen te komen met de kantine verantwoordelijk.
 • alle verhuur (o.a. verenigingen, privé-feestjes)
  • kantine € 175.00 (excl. BTW-21%BTW)

De huurder verplicht zich er toe om deze punten nauwlettend op te volgen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden bij het niet naleven ervan.

 • SK Munsterbilzen en DV Bilzen United hebben altijd voorrang op huur van de accommodatie.
 • Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de kantine voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse.
 • Dranken die niet op de drankenlijst voorkomen mogen, na overleg, zelf voorzien worden.
 • Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract. Met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.
 • Om reden van organisatorische of praktische aard kan een aanvraag verworpen worden. De betrokken aanvrager ontvangt hiervan bericht binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 • De sleutels van lokalen en gebouw worden alleen overhandigd na betaling van een voorschot. Het overhandigen van de sleutel gebeurt de dag van gebruik in afspraak met de kantineverantwoordelijke. De sleutel moet na de activiteit terugbezorgd worden aan de kantineverantwoordelijke op de afgesproken wijze.
 • Tafels en stoelen worden na het evenement gepoetst en opgeruimd volgens aangeduid op het plan, tenzij anders aangegeven.
 • De zaal wordt opgeruimd en geborsteld.
 • De toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • De vloer achter de toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • Alle vuil dient meegenomen te worden door de huurder.
 • Er wordt bij het verlaten van de kantine nagegaan of alle deuren en poorten gesloten zijn. Ook wordt nagekeken of alle lichten uit zijn en alarm terug opstaat.
 • SK Munsterbilzen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens verhuur accommodatie.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die binnen en buiten aan het gebouw of aan de accommodatie vastgesteld wordt tijdens de verhuurovereenkomst.
 • Bij noodgevallen kunt u steeds contact opnemen met de kantineverantwoordelijken.
  • Peter Hansen: 0498 12 76 29
  • Jos Castermans: 0478 45 28 78

BESCHIKBAARHEID

Maak gebruik van het invulformulier op deze pagina of telefoneer naar Peter Hansen: 0498/12.76.29 (na 15u). Beschikbaarheid van de kantine kan gecontroleerd worden via onderstaande kalender . !!! Kantine ALLEEN beschikbaar op VRIJDAG !!!!

Belangrijk! Zeker vermelden:

 • Datum van de activiteit
 • Soort activiteit (fuif, babyborrel…)
 • Voorziene aantal aanwezigen
 • Persoonlijke gegevens van contactpersoon (telefoonnummer)

Reservaties kantine

12 + 1 =