Verhuur terreinen en kleedkamers

HUURVOORWAARDEN

Occasioneel gebruik:

 • Voetbalterrein en 2 kleedkamers + 1 scheidsrechterskamer: € 15,00 per uur.
 • Per extra kleedkamer: € 5,00 per uur.
 • Verlichting: € 5,00 per begonnen uur.
 • Dagprijs all-in: € 150,00 (+ 6 uur alle kleedkamers}.
 • Gebruik kleedkamer met douches (zonder voetbalterrein): € 10,00 per kleedkamer.
 • Gebruik voetbalterrein met kleedkamers zonder douchegebruik: € 10,00 per uur.

Terugkerend gebruik:

 • Voor leden aangesloten bij erkende Bilzerse (sport)verenigingen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 10 maanden minstens 2 maal per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire all-in prijs van € 40,00 per lid (per sportseizoen).
 • Voor scholen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 6 maanden minstens 2 X per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire som van € 1 000,00 per schooljaar met gebruik kleedkamer en douches.
 • De overige regelmatige gebruikers die niet in aanmerking komen voor bovenvermelde tariefregeling betalen voor ieder gebruik het tarief dat van toepassing is voor occasioneel gebruik.

Boetes:

 • Niet-reiniging van de gebruikte lokalen na gebruik: € 15,00.
 • Niet reiniging van de gang na gebruik: € 15,00.
 • Niet verwijderen van plastiek flessen op de sportvelden: € 15,00.