Verhuur

Verhuur grasterrein en kleedkamers

Ga als volgt te werk voor het huren van terrein en/of kleedkamers:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (Mail naar reservatieskantine@kskmunsterbilzen.be voor beschikbaarheid)
 3. Mail je aanvraag naar: reservatieskantine@kskmunsterbilzen.be  
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

 HUURVOORWAARDEN

Occasioneel gebruik:

 • Voetbalterrein en 2 kleedkamers + 1 scheidsrechterskamer: € 25,00 per uur.
 • Per extra kleedkamer: € 8,00 per uur.
 • Verlichting: € 15,00 per begonnen uur.
 • Dagprijs all-in: € 250,00 (+ 6 uur alle kleedkamers}.
 • Gebruik kleedkamer met douches (zonder voetbalterrein): € 15,00 per kleedkamer per uur.
 • Gebruik voetbalterrein met kleedkamers zonder douchegebruik: € 15,00 per uur.

Terugkerend gebruik:

 • Voor leden aangesloten bij erkende Bilzerse (sport)verenigingen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 10 maanden minstens 2 maal per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire all-in prijs van € 40,00 per lid (per sportseizoen).
 • Voor scholen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 6 maanden minstens 2 X per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire som van € 1 000,00 per schooljaar met gebruik kleedkamer en douches.
 • De overige regelmatige gebruikers die niet in aanmerking komen voor bovenvermelde tariefregeling betalen voor ieder gebruik het tarief dat van toepassing is voor occasioneel gebruik.

Boetes:

 • Niet-reiniging van de gebruikte lokalen na gebruik: € 25,00.
 • Niet reiniging van de gang na gebruik: € 25,00.
 • Niet verwijderen van plastiek flessen op de sportvelden: € 25,00.

Verhuur kantine Kapelhof Bilzen

Plan je een feestje, een gezellig samenzijn, wil je een rustige locatie voor een vergadering of gezellig samenzijn …
huur dan onze kantine.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (Mail naar reservatieskantine@kskmunsterbilzen.be voor beschikbaarheid)
 3. Mail je aanvraag naar: reservatieskantine@kskmunsterbilzen.be  
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

Gebruiksreglement (met verplichte afname van dranken langs ons)

Prijzen verhuur kantine

 • alle interne vergaderingen, alle activiteiten jeugdploegen:
  • geen huur – consumpties aan € 2.00 
 • alle activiteiten jeugdploegen: 
  • € 60.00
 • alle aangesloten leden, spelers, trainers:
  • kantine: € 150.00
 • alle niet aangeslotenen ( bv. privé-feestjes):
  • kantine € 215.00
  • onkostenvergoeding voor poets van €25

Poetsen:

 • kantine: €240.00

 

WAARBORG: deze bedraagt 200€.

 

De huurder verplicht zich er toe om deze punten nauwlettend op te volgen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden bij het niet naleven ervan.

 • SK Munsterbilzen heeft altijd voorrang op huur van de accommodatie.
 • Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de lokalen van SK Munsterbilzen voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse. De beschikbare dranken zijn vermeld op de drankenlijst. Voor wijn en cava mag hiervan afgeweken worden.
 • Dranken die niet op de drankenlijst voorkomen mogen, na overleg, zelf voorzien worden.
 • Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract. Met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.
 • Om reden van organisatorische of praktische aard kan een aanvraag verworpen worden. De betrokken aanvrager ontvangt hiervan bericht binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 • Er mogen geen (jeugd-)fuiven georganiseerd worden.
 • De sleutels van lokalen en gebouw worden alleen overhandigd na betaling van een voorschot. Het overhandigen van de sleutel gebeurt de dag van gebruik in samenspraak met de zaalverantwoordelijke. De sleutel moet na de activiteit terugbezorgd worden aan de zaalverantwoordelijke op de afgesproken wijze.
 • Tafels en stoelen worden na het evenement terug geplaatst.
 • De zaal wordt opgeruimd en geborsteld. Borstels bevinden zich in de kleine keuken van de kantine.
 • De toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • De vloer achter de toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • Alle afval wordt meegenomen of gefactureerd.
 • Er wordt bij het verlaten van de zaal nagegaan of alle deuren en poorten gesloten zijn. Ook wordt nagekeken of alle lichten uit zijn.
 • SK Munsterbilzen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens verhuur accommodatie.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die binnen en buiten aan het gebouw of aan de accommodatie vastgesteld wordt tijdens de verhuurovereenkomst.
 • Evenementen worden aangevraagd bij het evenementenloket van de gemeente.
 • Bij noodgevallen kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke:
  • Jos Castermans: 0478 45 28 78

 

Telefoonnummer

Adres

Appelboomgaardstraat 6, 3740 Bilzen

Sociale media

Wil je op de hoogte zijn met wat wij doen. Volg ons dan op onderstaande sociale media platformen.

Vragen?