Misie& Visie

Missie van de club:
De missie van onze voetbalclub bestaat erin om jongeren en jongvolwassenen zowel op gevorderd als op recreatief niveau, zo optimaal mogelijk te laten sporten. Hierbij ligt de nadruk op:
– het nastreven bij elk lid van een fatsoenlijk gedrag met respect voor de normen en waarden, op en naast het veld
– het werken met jongeren en jongvolwassenen, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid en gelijk welke beperking of kwaliteit
– het creëren en in stand houden van een “Munsterse identiteit” zodat leden en supporters zich thuis voelen
– en vooral een club creëren waar de leden met plezier gaan voetballen en ondertussen hun lichamelijke conditie op peil houden.

“Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest in een gezond lichaam)
Korte termijn doelstellingen: (0 tot 3 jaar)
1. Elk jaar minstens één U6 ploegje garanderen.
2. Zorgen dat de uitstroom (migratie naar een andere club, stoppen, …) niet verder gaat dan 5% per jaar.
3. Perfecte uitvoering van het jeugdopleidingsplan door de jeugdtrainers, in samenspraak met de trainers van de senioren en de jeugdcoördinator, om te komen tot consistente trainingen, over al de ploegen heen, zodat een optimale doorstroming naar de seniorenelftallen mogelijk wordt/blijft.
4. Het op punt stellen van een efficiënt scoutingorgaan (intern en extern)
5. Een sfeer creëren van een club waar het aangenaam sporten is en waar het aangenaam vertoeven is voor ouders en supporters.
6. Competent bestuursorgaan opzetten
7. Financieel gezond blijven
8. Uitbouw en verzorging van de accommodatie

 

Lange termijn doelstellingen: (5 jaar tot ….)
1. Komen tot een verregaande samenwerking met één of meerdere voetbalclubs uit de omgeving, zodat we op termijn voor elke leeftijdscategorie gewestelijke en provinciale ploegen kunnen aanbieden, zowel op competitief als recreatief niveau.
2. Komen tot een uitgebreide ploeg van bestuursleden en vrijwilligers, zodat we onze accommodatie optimaal kunnen aanbieden aan onze spelers en trainers.
3. Komen tot een financieel gezonde situatie, waardoor we klaar zijn voor eventuele financiële tegenvallers.
4. Een volwaardige tweede provinciale te worden in de regio met voornamelijk eigen jeugd.
5. Voortrekkersrol opnemen om een optimale samenwerking te bekomen tussen de verschillende voetbalclubs in Groot-Bilzen. Dit zal nodig zijn, want de “concurrentie” met andere sporten wordt elk jaar zwaarder.

Rol en bijdrage tot de verwezenlijking van de clubmissie
 SK Munsterbilzen wil pedagogisch verantwoorde begeleiding en opleiding door gepassioneerde trainers, die eerdere ervaringen en/of een opleiding hebben genoten, aanbieden.
 De club streeft bij elk lid ook naar een fatsoenlijk gedrag met respect voor de hoogste normen en waarden, op en naast het veld.
 Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten.
 Het democratisch laag houden van de lidgelden om zo de toetredingsdrempel te verlagen, ook voor jongeren uit een achtergesteld milieu.
 Het creëren en in stand houden van een “Munsterse identiteit” zodat leden en supporters zich thuis voelen staat hoog in het vaandel.
 We creëren samen een club waar de leden met plezier gaan voetballen en ondertussen hun lichamelijke conditie op peil houden.

 

   

  Telefoonnummer

  Adres

  Appelboomgaardstraat 6, 3740 Bilzen

  Sociale media

  Wil je op de hoogte zijn met wat wij doen. Volg ons dan op onderstaande sociale media platformen.

  Vragen?